Pagdating ng kastila

Sinunod ni Legazpi ang tagubilin at namangha sa nakasaad sa sulat.

Nilalaman nito ang utos na ”Sakupin ang Pilipinas.” Wala silang magagawa kundi sundin ang utos.

pagdating ng kastila-62pagdating ng kastila-85

Kasama niya sa ekspedisyong ito si Andres de Urdaneta na isa ng paring Agustino at magsisilbing pangunahing nabigante at tagapayong ispiritwal.Ang Mayinila ay munalad na noon sa pamumuno ni Raha Sulayman.Matagumpay na nasakop ni Legazpi ang maynila noong Mayo 19,1571.“PANAHON NG KASTILA SA PILIPINAS” Ang pananakop ng mga kastila sa Pilipinas ay isa na marahil sa pinaka mahalagang parte ng ating kasaysayan.Tatlong daan at tatlumpung tatlong taon tayo sinakop ng mga kastila kaya’t di kataka taka na malaking bahagi n gating kasaysayan at kultura ay galling sa mga Espanyol.Nagkaroon ng kasunduan ang mga taga-Sulu at mga Kastila na magtulungan kung may ibang dayuhang magtatangkang manakop sa naturang pool vatu;ad ng mga Deutch o Portugués.Ang kasunduan ay naglalaman din ng pagkilala ng Pamahalaang Espanta sa lubusang kapangyarihan ng Sultan ng Sulu sa ilang mga pulo.Nagtatag si Legazpi ng pamahalaang lungsod o ayuntamiento na may dalawang alcalde, isang alguwasil mayor, 12 konsehal at isang iskribano o tagasulat.Mula sa Maynila, ang pagsakop sa ibang bahagi ng Luzon ay naging madali na para kay Legazpi.Nang manungkulan si Felipe bilang haring Felipe II ng Espanya, iniutos niya ang isang ekspedisyon na ang layon ay maka tuklas ng daan pabalik sa Espanya mula sa Pilipinas sa pamamagitan ng dagat pasipiko.Itinalaga ng hari si Miguel Lopez de Legazpi bilang pinuno ng ekspedisyon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “pagdating ng kastila”

  1. All I remember was when the bell rang at the end of the day on Friday I had my first boyfriend. I explained innocently it is when a boy and girl decide they want to stand next to each other in line at the water fountain, talk during recess, maybe sit on the swings near each other and possibly hold hands in line.